Skip to main content
Heder

Over Haarlem geeft licht

In maart dit jaar ging het achtste jaar van de oorlog in Syrië in. Miljoenen mensen in en buiten Syrië zijn ontheemd. Een behoorlijk aantal Syrische gezinnen heeft inmiddels ook in Haarlem onderdak gevonden. Deze kinderen kunnen in ons welvarende land, met goed onderwijs en goede gezondheidszorg, veilig opgroeien. Voor veel van hun landgenootjes geldt dit niet. Zij bleven achter in hun land of zijn gevlucht naar buurlanden. Het leven is er moeilijk, zeker voor kinderen die veel verschrikkingen hebben meegemaakt. Er is weinig oog voor dit leed en er is veelal geen onderwijs voor de kinderen, waardoor de ontwikkeling van deze kinderen stilstaat en zij opgroeien zonder hoop voor de toekomst. SOS Kinderdorpen ondersteunt Syrische kinderen in vluchtelingenkampen in Syrië en Stem in de Stad helpt Syrische gezinnen in Haarlem. Door samen te werken willen beide organisaties geld ophalen voor het welzijn en ontwikkeling van deze mensen.

Over Stem in de Stad

Stem in de Stad is een vrijwilligersorganisatie, gevestigd in het hartje van Haarlem, waar sociaal kwetsbare mensen welkom zijn voor een kop koffie, ontmoeting en persoonlijke aandacht. Samen met een kleine groep professionals maken de vrijwilligers bij Stem in de Stad het mogelijk dat mensen die dakloos zijn, op de vlucht zijn en/of eenzaam een plek hebben waar ze welkom zijn. Er is koffie of thee en op bepaalde dagen warm eten. Daarnaast bieden medewerkers maatschappelijke en of juridische steun als dat kan. Ook zijn er speciale projecten waarin doelgroepen kunnen samenkomen, zoals het Vrouwencafé van het Nieuwe Wereldhuis bij Stem in de Stad en Moneyfit voor het begeleiden van jongeren met schulden.
Om al deze goede initiatieven te blijven uitvoeren en ontwikkelen is Stem in de Stad afhankelijk van giften van de Haarlemse bevolking.

Over SOS Kinderdorpen: Elk kind een familie

Geen kind mag alleen opgroeien. SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie - bij voorkeur hun eigen familie. Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Voor deze kinderen zet SOS Kinderdorpen zich in 135 landen en gebieden structureel in. We steunen kwetsbare families bij de zorg en bescherming van hun kinderen, zodat voorkomen wordt dat de familie uiteenvalt. Kinderen die er alleen voorstaan of in een onveilige situatie opgroeien, geven we een nieuw thuis binnen een (SOS) familie. Ze kunnen naar school en aan relevante, praktische en persoonlijke vaardigheden werken, zodat zij later voor zichzelf en de mensen om hun heen kunnen zorgen. Want wat een kind leert, geeft het door. In noodsituaties bieden we vanuit onze lokale organisatie en faciliteiten bescherming en duurzame, efficiënte hulp aan kinderen en families. Zo ook voor de Syrische kinderen en families die getroffen zijn door het aanhoudende geweld en de onrust in het land.